Морска администрация – Варна възобновява изпитите за правоспособност

0
199

Днес, 30.04.2020 г. Морска администрация – Варна излезе с официално съобщение в своята фейсбук страница относно възобновяването на изпитите за правоспособност.

Ето го и съобщението:

Възобновява се подаването на заявления и провеждането на изпити от ИА „Морска администрация” за придобиване на правоспособности, придобиване на права, отмяна на ограничения или за потвърждаване на правоспособност на морски лица по условията и реда на „Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България“, считано от 04.05.2020г.

Подадените заявления за явяване на изпит преди обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, при условие, че на заявителите не е възстановена заплатената такса, остават в сила, като на кандидатите се предлагат с приоритет дати за явяване на изпити преди останалите. За целта, подалите заявление, трябва да установят контакт със съответната териториална дирекция по мястото на явяване на изпит, след публикуване на изпитните дати.

В изпитните помещения да бъдат допускани за провеждане на изпитна сесия не повече от 5 човека едновременно, при спазване на дистанция от най-малко 2 метра между кандидатите и настаняване през едно работно място.

Кандидатите трябва да носят задължително свои лични предпазни средства (маски и ръкавици). Лица, които се явят без собствени лични предпазни средства, няма да бъдат допускани в изпитните помещения.

Лица с видимо влошено здравословно състояние няма да се допускат в изпитните помещения.

Дирекция „Морска администрация-Варна“ обявява следните изпитни дати за м.Май 2020г.:
– 11, 13 и 15.05 /май/за вече подалите заявления;
– 19, 22, 26 и 29.05 /май/ за новопостъпили заявления.

Телефон за консултации: 0879-128-843

к.д.п. Валентин Енчев
директор на дирекция
„Морска администрация-Варна“
Капитан на пристанище Варна

Leave a reply