С решение на Академичния съвет професор д.т.н. Асен Недев Атанасов бе удостоен със званието „Почетен професор“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съобщи Морско училище в официалния си сайт. Почетното звание е за огромния му принос в академичното развитие и просперитет на Морско училище, и по случай 80-годишнината на професора.

Проф. Атанасов е ректор на Техническия университет във Варна в периода от 1991 до 1999 г. От 2012 г. той е привлечен като гост – преподавател в Морско училище, където поставя основите на учебната дисциплина „Международни транспортни системи“. Разработва учебен план и води занятия на над 200 студенти по две специалности в периода 2012 – 2018 г. Съавтор е на учебник по дисциплината. Ръководител е на петима докторанти, успешно защитили пред научни журита на ВВМУ. Бил е и научен ръководител на преподаватели от флотската Алма матер. Проф. Атанасов е рецензент на четирима професори и четиринадесет докторанти, които са преподаватели в Морско училище.