Директорът на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) – полковник Орлин Николов, посети ВВМУ по покана на началника на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, съобщи Морско училище в официалния си сайт.

Традиционно е сътрудничеството между двете институции, базиращо се на рамково споразумение от май 2016 г. В рамките на настоящото посещение бяха представени и дискутирани възможностите на симулационните комплекси – Центъра за компетентност КВАЗАР и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Бяха набелязани бъдещи стъпки за сътрудничество между двете институции за използване на симулационни среди и обмен на преподаватели в процеса на обучение във ВВМУ и Центъра CMDR.

С подписването на анекс за удължаване на срока на рамковото споразумение флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров и полковник Орлин Николов формализираха институционалния ангажимент за изпълнение на договорените дейности в рамките на следващите 5 години.