На 14 август беше открит нов симулатор за машинни операции (Engine Room Simulator) и бункероване на втечнен природен газ (LNG) във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от министърът на отбраната – Димитър Стоянов. Тренажорът осигурява практическото обучение по операции за бункеровка на LNG и корабните системи за подаване на гориво, без да се нарушава безопасността на обучаемите.

Министър Стоянов посети флотската Алма матер след производството на курсантите от Випуск 2022. По време на визитата си той се запозна с дейностите и проектите, които Морско училище развива. Началникът на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, презентира в детайли Центъра за кибероперации и новостроящия се дълбоководен басейн, от които министърът остана много впечатлен.