3D дигитално копие на кораб, дигитална корабостроителница. Мит или реалност?

0
470

На всички ни е известно, че живеем в ера на технологичен прогрес. Самата технология се развива с невъобразими темпове и всяка година ставаме свидетели на нови изобретения: някои от тях налудничави, остават в историята като провал, но други – грандиозни, коренно променящи съществуването ни днес.

Корабната индустрия просперира – нова и същевременно усложнена техника, автоматизация, проекти за автономни кораби в близко бъдеще и пр. Така се появяват и други оригинални идеи: дигитална корабостроителница, 3D дигитално копие на кораб. Дали тази концепция ще остане мит, или ще се превърне в реалност?

Корабостроене 4.0: това ще бъде революция в автоматизацията и обмена на данни. Правейки аналог с т. нар. „индустрия 4.0“, вече знаем за какво става на въпрос. Производството се ориентира към дигиталната среда, средата на данни. Дигиталната корабостроителница ще замени сегашните изолирани платформи с обединени средства за планиране, с едно общо хранилище на проектни данни, което винаги е актуално и на разположение на всеки, който се нуждае от него.

Следващата генерация цифровизирана корабостроителница обещава не само по-евтино и същевременно ефикасно производство, но и намаляване разходите за собственост. Тайната е в създаването на цифрова нишка и синхронизиран орган на информацията, който обхваща веригата за доставки и урежда всичко от концепция, проектиране и строителство, до усъвършенствания и модификации през целия жизнен цикъл на кораба.

Прочети още: Човек или компютър ще управляват кораба в бъдеще?

Вече има и изготвен план от BAE Systems за построяване на дигитална корабостроителница в Аделейд (град в Южна Австралия) за 100 млн. долара. Въпросът не е дали, а кога тази концепция ще стане факт.

На предна линия излиза и триизмерното планиране. Съвременният софтуер за 3D моделиране позволява изследването на части, пространства и вътрешни структури, преди те да са изработени. По този начин дизайнерите ще могат да проверят и оптимизират местата, на които ще бъдат разположени оборудването, тръбопроводите и кабелите, отстранявайки потенциалните проблеми от ранен етап. Това също значи, че отделните характеристики, принадлежности и функции ще могат да бъдат изпробвани предварително.

Два абсолютно еднакви кораба няма. Затова дигиталният „близнак“ е толкова необходим – това ще помогне в анализирането на най-различни хипотетични сценарии; когато се планират промени и подобрения по самия кораб, инженерите и архитектите ще видят как изглежда „цялата картина“, за да могат да оптимизират редизайна, ако се наложи; по време на плаване бреговите експерти ще са в състояние да помогнат в решаването на важни и неочаквани проблеми, използвайки триизмерното копие.

Ако все още и през 2020 г. дигиталната корабостроителница и 3D дигиталното копие на кораб ни звучат като мит, то не трябва да се изненадваме, когато в недалечното бъдеще станат реалност.

Leave a reply